Sw-esp smart switch

300,000

sw-esp smart switch ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຄອບຄຸມການປິດເປີດອຸປະກອນໄຟຟ້າຜ່ານໂທລະສັບມືຖືມີ 4 channel
– ຕິດຕັ້ງງ່າຍ
– ມີວົງຈອນຕັດກະໄຟຟ້າເມື່ອເກີດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ
– ສາມາດຮັບກະແສໄຟຟ້າໄດ້ສູງເຖິງ 10 A/channel
– ຮັບໄຟ AC 240 V
– ໃຊ້ Esp8266 ມີ port ໃຫ້ flash program ເໝາະກັບຄົນທີ່ຕ້ອງການນຳໄປໃຊ້ກັບໂປຣເຈັກອື່ນ
– ໃຊ້ງານ laoio-cloud free 1 ປີ

Description

ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ອອກທ່ຽວທາງໄກຫຼືບໍ່ມັກຢູ່ບ້ານແລ້ວປະສົບບັນຫາຫຍຸງຍາກໃນການ ປິດ/ເປີດ ດອກໄຟໜ້າບ້ານ smart swtich
ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຄອບຄຸມການ ປິດ/ເປີດ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຂອງທ່ານຜ່ານໜ້າຈໍໂທລະສັບພຽງແຕ່ປາຍນິ້ວສຳພັດເທົ່ານັ້ນ.

ອຸປະກອນ smart switch

Mobile Application

blynk application ສາມາດ download ໄດ້ທັງ Android ແລະ IOS

IOS


Video ສາທິດການໃຊ້ງານ


ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຕຽມພ້ອມ

1. Home Wifi

2. blynk application


ສາທິດການຕິດຕັ້ງ


ເພີ່ມອຸປະກອນເຂົ້າສູ່ application

qr-code

ໃນການເພີ່ມ smart switch ເຂົ້າສູ່ blynk application ນັ້ນເຮົາພຽງແຕ່ ໃຊ້ blynk app scan QRcode ຂອງ smart switch ທີ່ໄດ້ຕຽມໄວ້ແລ້ວນັ້ນກໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ແລ້ວ.


ຕັ້ງຄ່າໃຫ້ smart switch ເຊື່ມຕໍ່ Wifi ຢູ່ເຮື່ອນຂອງທ່ານ

ໃນການຕັ້ງຄ່າ smart switch ນ້ັນກ່ອນອື່ນຕ້ອງໄດ້ກຳນົດໃຫ້ smart switch ເຂົ້າສູ່ mode setting ເສຍກ່ອນໂດຍໃນຕົວຂອງອຸປະກອນຈະມີປຸ່ມຢູ່ 3 ປຸ່ມ ເຮົາກໍ່ພຽງແຕ່ກົດປຸ່ມ reset ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ກົດປຸ່ມ setting ຄ້າງໄວ້ປະມານ 3 ວິຈະມີໄຟກະພິບເກີດຂື້ນ ສະແດງວ່າໄດ້ເຂົ້າສູ່ mode setting ແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໃຊ້ SmartPhone Connect wifi ທີ່ຊື່ວ່າ WiFI Config ແລ້ວຈະປະກົດ dialog ຫຼື notification ຂື້ນມາເພື່ອຈະນຳເຮົາໄປສູ່ໜ້າ web  ໃນການຕັ້ງຄ່າ wifi ຂອງ smartSwitch ຖ້າຫາກບໍ່ປະກົດຫຍັງຂື້ນມາຫຼັງ connect wifi ແລ້ວໃຫ້ເປີດ brower ຂື້ນມາແລະເຂົ້າໄປທີ http://192.168.4.1

ເມື່ອເຂົ້າສູ່ໜ້າເວັບໄດ້ແລ້ວກໍ່ໃຫ້ກົດເຂົ້າໄປທີ່ Configure Wifi  ເຊິ່ງມັນຈະ scan wifi ຢູ່ອ້ອມໆ ແລະ ສະແດງຂື້ນມາ (ໃຊ້ເວລາໄລຍະໜຶ່ງ) ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ເລືອກເອົາ wifi ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ smart switch ເຊື່ອມຕໍ່ພ້ອມທັງປ້ອນ password wifi ນັ້ນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ແລ້ວກົດ save ໄປພຽງເທົ່ານີ້ smart switch ກໍ່ຈະ connect home wifi ຂອງທ່ານແລ້ວ ແລະ ພ້ອມໃນການຄອບຄຸມຈາກ smartphone ໄດ້ແລ້ວ!!


ວົງຈອນ Smart Switch

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sw-esp smart switch”

Your email address will not be published. Required fields are marked *