Sw-Rs232 8 channel Control

420,000

Sw-Rs232 relay 8 channel control 

– ສາມາດສັ່ງງານ ປິດ / ເປີດ ໄດ້ 8 channel
– ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ port RS232
– ສັ່ງງານໂດຍສົ່ງຄຳສັງຜ່ານ Serial Communication
– relay ແຍກກັນເປັນສອງ ແຜງແຕ່ລະແຜງມີ 4 channel
– power supply ແປງຈາກໄຟບ້ານເປັນໄຟກະແສກົງ 12v ເຂົ້າບຣອດ
– ສາຍ RS232 1 ສາຍ ຍາວ 1 m
– ສາຍເຊື່ມຕໍ່ ແຜງ relay 2 ສາຍ
– ລູກຄ້າຕິດຕັ້ງເອງ (ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ຕິດຕັ້ງໃຫ້ພ້ອມຕ້ອງໄລ່ຄ່າຕິດຕັ້ງເຂົ້າໄປນຳ)
– ມີ port ສຳລັບ flash program

Description

Sw-RS232 8Channel Control 

ບຣອດທີ່ສາມາດຄວບຄຸມການ ປິດ/ເປີດ ໄດ້ 8 channel ທີ່ສັ່ງງານຜ່ານ Serial communication ໂດຍໃຊ້ port RS232 ສາມາດນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ກັບ POS ໂຕະສະນຸກເກີເປັນຕົ້ນ ຫຼື ອື່ນໆຕາມຄວາມຕ້ອງການ

#ຄຳສັ່ງເພື່ອສັ່ງງານ Sw-Rs232

ເຊື່ອມຕໍ່ Rs232 ຂອງບຣອດເຂົ້າກັບ Computer ແລ້ວເຊື່ອມຕໍ່ Serial ໂດຍກຳນົດ baud rate 9600 ແລ້ວສົ່ງຄຳສັ່ງດັງລຸ່ມນີ້(ທຸກຄຳສັ່ງຕ້ອງມີ \r (CR) ຕໍ່ທ້າຍດ້ວຍ)

formate command: <Relay channel no[ 1 – 8 ]><Status [ 1 or 0]>

Example: – ສັ່ງໃຫ້ relay channel 1 ON =>  “11\r”
– ສັ່ງໃຫ້ relay channel 1 OFF =>  “10\r”

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sw-Rs232 8 channel Control”

Your email address will not be published. Required fields are marked *